خدمات ما

موضوع و زمینه های فعالیت شرکت عبارتست از:

 • اصلاح و توسعه خطوط انتقال، شبکه های توزیع و انشعابات آب آشامیدنی و فاضلاب،
 • عملیات بهره برداری، برونسپاری و نگهداری از خطوط انتقال، شبکه های توزیع و انشعابات آب و فاضلاب،
 • عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) کلیه تجهیزات الکتریکال و مکانیکال چاه ها، مخازن و ایستگاه های پمپاژ،
 • ساخت پل ها، تونل ها، جاده ها، حفاری، زهکشی، تسطیح و اجرای مخازن،
 • اجرای کلیه امورات ساختمانی شامل تخریب، پی کنی، گودبرداری، احداث ساختمان های اسکلت بتنی و اسکلت فلزی، اجرای معماری داخلی و نما، اجرای کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی.

مدیریت کیفیت

پایا نیرو کوشا بر تعهد بی‌پایان نسبت به کیفیت، حفظ و بهبود سلامت، توجه به ایمنی در همه جا و نگه‌داری از محیط زیست در همه اهداف، فعالیت‌ها و حوزه‌های کاری تاکید می‌نماید و به حقوق کارکنان، منافع سهامداران، حفاظت از محیط زیست، مشارکت اجتماعی و حقوق تامین‌کنندگان، پیمانکاران و جامعه احترام می‌گذارد و در این ارتباط، در فعالیت‌های متعدد بشردوستانه و خیریه به صورت داوطلبانه مشارکت می‌کند. به علاوه، شرکت در به اشتراک‎گذاری تخصص با سایر صنایع، ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای متقاضیان استخدام از فرهنگ‌ها، مذاهب و اقوام مختلف و استفاده کارآمد از انرژی و سایر منابع طبیعی تاکید می‌نماید. پایداری، پیش شرط دستیابی پایا نیرو کوشا به اهداف کسب و کار می‌باشد.

از جمله اقدامات انجام شده در بحث مدیریت کیفیت:

 • پیاده سازی نقشه های فرآیند در بخش های مختلف شرکت
 • تهیه سند خط مشی و به روز رسانی آن
 • سنجش دوره ای رضایت کارفرمایان و ثبت و پیگیری اخطارها
 • نیاز سنجش آموزشی پرسنل و برنامه ریزی لازم در این خصوص
 • ثبت نتایج و تجربیات پروژه ها در قالب مدیریت دانش
 • کنترل میزان انحراف زمانی و هزینه ای پروژه ها
 • انجام ممیزی داخلی فرآیندها و پیگیری موارد عدم انطباق
 • تهیه برنامه های بهبود مستمر در راستای ارتقای کیفیت خدمات
 • سنجش میزان دستیابی به اهداف کیفی سالانه شرکت در جلسات بازنگری مدیریت
 • به روزرسانی مستمر اسناد و مدارک سیستم مدیریت یکپارچه