پروژه ها

پروژه های اجرا شده شرکت عبارتست از

پروژه های بخش فاینانس

 • تامین و راه اندازی 000 10 دستگاه کنتور 1/2 اینچ الی 2 اینچ در سطح شرکت آبفای جنوبغربی استان تهران در سال 1398
 • عملیات اجرایی نصب 000 10 فقره انشعاب فاضلاب در اقطار 110،125،160 م م در سطح شهر کرج و متعلقات در سال 1401

پروژه های بخش نگهداری

 • اجرای برونسپاری فعالیت های آبرسانی و امداد و حوادث شهر احمد آباد مستوفی و نوروزآباد
 • برونسپاری کلیه فعالیت های بهره برداری، سرمایه ای آبفای وردآورد و تهرانسر بصورت پیمانکار دست دوم از شرکت مطهر گستر کارون
 • عملیات بهره برداری، برونسپاری و نگهداری از فعالیت های آبرسانی شهر نسیم شهر امداد و حوادث
 • تمدید سال دوم قرارداد عملیات بهره برداری، برونسپاری و نگهداری از فعالیت های آبرسانی شهر نسیم شهر امداد و حوادث
 • قرارداد عملیات بهره برداری، برونسپاری و نگهداری از فعالیت های آبرسانی تهرانسر و خلیج فارس سال 1395
 • تمدید سال سوم قرارداد عملیات بهره برداری، برونسپاری و نگهداری از فعالیت های آبرسانی شهر نسیم شهر امداد و حوادث
 • عملیات نگهداری از تاسیات گرمایشی و سرمایشی کلیه ساختمان های تامین و تصفیه و حجاب و فاطمی
 • تمدید سال چهارم قرارداد عملیات بهره برداری، برونسپاری و نگهداری از فعالیت های آبرسانی شهر نسیم شهر امداد و حوادث
 • قرارداد عملیات بهره برداری، برونسپاری و نگهداری از فعالیت های آبرسانی تهرانسر و خلیج فارس سال 1397 به همراه کارهای سرمایه ای
 • بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید و … در چهارباغ و کمالشهر در سال 1401

پروژه های بخش فاضلاب

 • اجرای بخشی از خطوط اصلی و شبکه های جمع آوری فاضلاب در اراک بصورت پیمانکار دست دوم از شرکت سازه آفرینان
 • اجرای بخشی از پروژه های لوله گذاری شبکه فاضلاب و پروژه احداث کلکتور اصلی فاضلاب شهر زنجان با لوله های پلی اتیلن دوجداره در زنجان بصورت پیمانکار دست دوم از شرکت سازه آفرینان
 • اجرای قسمتی از عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قدس خطوط فرعی منطقه C با لوله پلی اتیلن فاضلابی به اقطار 200 الی 300 میلیمتر بطول کلی 13290 متر بصورت پیمانکار دست دوم از شرکت مهندسی مهاب گستر شمال
 • اجرای بخش هایی از قرارداد نقاط انفصال خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قدس از سایز 200 تا 500 میلیمتر بصورت ترانشه باز و سایز 200 و 600 میلیمتر بصورت نقبی به همراه ساخت آدمرو های لازم بصورت پیمانکار دست دوم از شرکت مهندسی گسترش خط و شبکه
 • عملیات لوله گذاری سرریز مخزن 10000 متر مکعبی باغ فیض در خیابان دانشگاه جنب اداره آب و فاضلاب اسلامشهر شامل اجرای 500 متر لوله گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر 500 میلیمتر و عمق ترانشه تا 3 متر
 • عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات فاضلاب مجتمع تجهیز محیط واوان شامل اجرای لوله گذاری پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 200 م م و نصب انشعابات فاضلاب مرتبط
 • بخشی از عملیات اجرایی لوله گذاری و نصب انشعابات بخشی از شبکه فاضلاب بصورت پراکنده در منطقه 3 شهرداری تهران بصورت پیمانکار دست دوم از شرکت آرتا شبکه آکام شامل اجرای 800 متر لوله گذاری اقطار 250 تا 400 میلیمتر جهت توسعه شبکه و نصب تعداد 800 فقره انشعاب فاضلاب

پروژه های بخش ابنیه

 • عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی شهر نسیم شهر شامل اجرای خط 600 بتنی فاضلابی و همچنین خط 300 بتنی فاضلابی جهت اتصال به سرریز مخزن شماره یک نسیم شهر
 • عملیات لوله گذاری بصورت نقب و ترانشه با لوله های کاروگیت فاضلابی سایز 1000 و 500 و 400 و 315 میلیمتری در خیابان قائمیه و برنده سیفی اسلامشهر به همراه اجرای کیسینگ با لوله فولادی 1500 میلیمتر در برنده سیفی
 • بهسازی و نوسازی و رفع معایب اطراف، داخل، کف و دیواره های 18 حلقه چاه های تحت پوشش باقرشهر
 • عملیات احداث حوضچه برای 21 ارتباط و چاه شهر گلستان
 • اجرای سازه پل فلزی خرپایی آب بر از عرض رودخانه کن از محل اعتبارات عمرانی
 • احداث حوضچه ها و کارهای تکمیلی خطوط انتقال وشبکه توزیع آب مسکن مهر پرند(الویت اول)
 • عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی شهر نسیم شهر شامل احداث ساختمان اداری-مسکونی، ایستگاه پمپاژ، اتاق برق، اتاق کلر زنی، حوضچه آرامش و تعمیرات اساسی مخازن آب و محوطه سازی
 • اجرای مخزن اورین

پروژه های بخش اصلاح و توسعه شبکه آب و انشعابات

 • اصلاح انشعابات فرسوده آب شرب در شهرستان ورامین
 • عملیات نصب 1000 فقره انشعاب آب در شهرهای اسلامشهر، واوان، میان آباد
 • اجرای خطوط جمع آوری از چاه ها به مخزن G4 شهر گلستان
 • اجرای عملیات لوله گذاری چاه شماره 31 و ارتباط به خط 1000
 • اجرای خط انتقال چاه جدید الحفر حسن آباد مسکن مهر
 • عملیات لوله گذاری و شبکه توزیع و نصب انشعاب مسکن مهر کهریزک
 • اجرای شبکه توزیع و خط انتقال آبمسکن مهر استراتوس واوان
 • اجرای مرحله اول پروژه لوله گذاری بلوار گلهای تهرانسر
 • اجرای پروژه توسعه خط انتقال لوله 500 چدن داکتیل در تهرانسر
 • اجرای خطوط انتقال جمع آوری آب چاه ها در حاشیه بزرگراه آزادگان و فتح
 • اجرای خط انتقال آب به قطر 600 میلیمتر در فیروزبهرام آبرسانی به مسکن مهر پرند
 • لوله گذاری وارتباط و حوضچه چینی زمین های باغ امامی55963
 • اصلاح شبکه انشعاب خیابان هفتم و نهم تهرانسر
 • طرح آبرسانی اضطراری از خط الغدیر به شهرستان بهارستان
 • تکمیل خطوط انتقال وشبکه توزیع آب مسکن مهر پرند(الویت اول)
 • شبکه توزیع و انشعابات مسکن مهر بازارک رباط کریم (آبشناسان)
 • اجرای خط انتقال آب 700 میلیمتری شهر گلستان
 • اجرای خطوط جمع آوری آب چاه های شهرک مفید و مخزن 1183
 • ارتباط های اضطراری و اصلاح لوله گذاری رباط کریم
 • قرارداد اجرای خط 900 اتوبان تهران – ساوه
 • 9 فقره ارتباط آبدار و وصل به چاه نسیم شهر
 • اجرای لوله گذاری 600 میلیمتر و ارتباط به دو طرف پایپ جکینگ
 • اجرای خط 600 میلیمتری اتوبان آزادگان
 • اجرای شبکه توضیع آب نصیر شهر
 • اجرای شبکه توضیع آب اسلامشهر در بلوار خلیج فارس مجاور کمربندی
 • اجرای عملیات کوتینگ کردن و اصلاح و مقاوم سازی ورودی و خروجی مخزن آبشناسان
 • عملیات اصلاح شبکه خ امام خمینی و کوچه منشعب احمدآباد مستوفی
 • عملیات اجرای خط انتقال آب در تصفیه خانه فیروز بهرام
 • عملیات لوله گذاری و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر قدس
 • لوله گذاری حاشیه غربی بزرگراه آزادگان معاونت عمرانی شهرداری تهران
 • لوله گذاری حدفاصل مخزن شماره 2 نسیم شهرپارک فدک وجه آباد
 • خط انتقال 600 میلیمتری اب اشامیدنی شهر نسیم شهر
 • احداث 26 فقره حوضچه و 20 مورد ارتباط آبدار نسیم شهر
 • خط انتقال آب 350 م م رضی آباد
 • خطوط جمع آوری مهرشهر وزون فشاری T کرج
 • لوله گداری بصورت پراکنده در نسیم شهر
 • کارهای تکمیلی خط انتقال و بررسی مخزن رضی آباد
 • اجرای خط انتقال فاضلاب اسلامشهر قائمیه و برنده سیفی
 • اجرای اصلاح شبکه احمدآباد مستوفی
 • اصلاح شبکه مخزن 1183 بلوار دریا
 • اجرای اصلاح شبکه و انشعابات شهر قدس
 • اصلاح شبکه آب آشامیدنی صالحیه
 • اصلاح شبکه و انشعابات نسیم شهر
 • تکمیل مخزن بین راهی و رضی آباد و شهرک خانه
 • اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای اسلامشهر(واوان، شهرک امام حسین و احمد آباد مستوفی)
 • اجرای اصلاح شبکه توزیع آب نسیم شهر بطول 3300 متر
 • اجرای عملیات نصب و تغییر قطر 3200 رشته انشعاب در کرج، رجائی شهر، مهرشهر
 • عملیات اجرایی خط انتقال آب 400 م م باغستان با لوله های چدن داکتیل
 • اجرای عملیات و جابجایی لوله های 500 و 600 میلیمتری تصفیه خانه فیروز بهرام
 • اجرای عملیات 2165 متر اصلاح شبکه و 400 فقره انشعاب در مهرشهر
 • لوله گذاری با لوله چدن داکتیل با قطر 500 م م و 300 م م بطول 1500 متر در تهرانسر
 • خط انتقال آب صبا شهر و فردوسیه با لوله چدن داکتیل 500 م م بطول 8300 متر
 • خط انتقال با لوله 500 م م چدن داکتیل در بلوار تولیدگران شهر قدس